quinta-feira, 19 de novembro de 2015

Evanghelia după Matei


www.youtube.com

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Evanghelia după Matei

Evanghelia după Matei

Capitolul 1

Cartea neamului lui Isus Hristos

1.Cartea neamului* lui Isus Hristos, fiul** lui David, fiul lui Avraam.
*Luc. 3:23. **Ps. 132:11; Isa. 11:1; Ier. 23:5; Mat. 22:42; Ioan 7:42; Fap. 2:30; Fap. 13:23; Rom. 1:3. Gen. 12:3; Gen. 22:18; Gal. 3:16
2.Avraam* a născut pe Isaac; Isaac** a născut pe Iacov; Iacov a născut pe Iuda și frații lui;
*Gen. 21:2, 3. **Gen. 25:26. Gen. 29:35
3.Iuda* a născut pe Fares și Zara, din Tamar; Fares** a născut pe Esrom; Esrom a născut pe Aram;
*Gen. 38:27, etc.. **Rut 4:18, etc.; 1Cron. 2:5, 9, etc.
4.Aram a născut pe Aminadab; Aminadab a născut pe Naason; Naason a născut pe Salmon;5.Salmon a născut pe Boaz, din Rahab; Boaz a născut pe Obed, din Rut; Obed a născut pe Iese;6.Iese* a născut pe împăratul David. Împăratul David** a născut pe Solomon, din văduva lui Urie;
*1Sam. 16:1; 1Sam. 17:12. **2Sam. 12:24
7.Solomon* a născut pe Roboam; Roboam a născut pe Abia; Abia a născut pe Asa;
*1Cron. 3:3, 10, etc.
8.Asa a născut pe Iosafat; Iosafat a născut pe Ioram; Ioram a născut pe Ozia;9.Ozia a născut pe Ioatam; Ioatam a născut pe Ahaz; Ahaz a născut pe Ezechia;10.Ezechia* a născut pe Manase; Manase a născut pe Amon; Amon a născut pe Iosia;
*2Împ. 20:21; 1Cron. 13
11.Iosia* a născut pe Iehonia și frații lui, pe vremea strămutării** în Babilon.
*1Cron. 3:15, 16. **2Împ. 24:14-16; 2Împ. 25:11; 2Cron. 36:10, 20; Ier. 27:20; Ier. 39:9; Ier. 52:11, 15, 28-30; Dan. 1:2
12.După strămutarea în Babilon, Iehonia* a născut pe Salatiel; Salatiel a născut pe Zorobabel**;
*1Cron. 3:17, 19. **Ezra 3:2; Ezra 5:2; Neem. 12:1; Hag. 1:1
13.Zorobabel a născut pe Abiud; Abiud a născut pe Eliachim; Eliachim a născut pe Azor;14.Azor a născut pe Sadoc; Sadoc a născut pe Achim; Achim a născut pe Eliud;15.Eliud a născut pe Eleazar; Eleazar a născut pe Matan; Matan a născut pe Iacov;16.Iacov a născut pe Iosif, bărbatul Mariei, din care S-a născut Isus, care Se cheamă Hristos.17.Deci de la Avraam până la David sunt paisprezece neamuri de toate; de la David până la strămutarea în Babilon sunt paisprezece neamuri; și de la strămutarea în Babilon până la Hristos sunt paisprezece neamuri.

Nașterea lui Isus Hristos

18.Iar nașterea* lui Isus Hristos a fost așa:
Maria, mama Lui, era logodită cu Iosif; și, înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt**.
*Luc. 1:27. **Luc. 1:35
19.Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și nu voia s-o facă de rușine*înaintea lumii; de aceea și-a pus de gând s-o lase pe ascuns.
*Deut. 24:1
20.Dar, pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului și i-a zis: „Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevasta ta, căci ce S-a zămislit* în ea este de la Duhul Sfânt.
*Luc. 1:35
21.Ea va naște* un Fiu, și-I vei pune numele Isus, pentru că El** va mântui pe poporul Lui de păcatele sale.”
*Luc. 1:31. **Fap. 4:12; Fap. 5:31; Fap. 13:23, 38
22.Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice:23.„Iată*, fecioara va fi însărcinată, va naște un Fiu, și-I vor pune numele Emanuel” care, tălmăcit, înseamnă: „Dumnezeu este cu noi.”
*Isa. 7:14
24.Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului; și a luat la el pe nevasta sa.25.Dar n-a cunoscut-o, până ce ea a născut un Fiu*. Și el I-a pus numele Isus.
*Exod. 13:2; Luc. 2:7, 21


,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,


,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Nenhum comentário:

Postar um comentário